Loading...
Biz barada
«Syýahat» žurnaly Türkmenistanyň we daşary ýurtly raýatlaryny hem-de dünýä jahankeşdelerini diýarmyzyň gözel tebigaty, medeniýeti we taryhy, syýahatçylyk desgalary bilen ýakyndan tanyşdyrmak işlerini alyp barýar.